Sustainable Finance Disclosure

Kos­ka Goril­la Capi­tal Fund 2017 Ky:n sijoi­tus­koh­teet ovat nuo­ria ja juu­ri perus­tet­tu­ja yri­tyk­siä, tähän rahoi­tus­tuot­tee­seen sisäl­ty­vis­sä sijoi­tuk­sis­sa ei ote­ta huo­mioon ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä talou­del­li­sia toi­min­to­ja kos­ke­via EU:n kriteerejä

Gorilla Capital Management Oy

VAT 2827907-4

Maria 01, Building 1, entrance B
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

Contact

The best way to contact us is through email.

Our email addresses are in the format firstname@gorillacapital.fi

Find us on social media